Business Model Awards 2018

 Tack för alla spännande bidrag till Business Model Awards 2018! Nomineringsprocessen är nu avslutad och juryn har påbörjat arbetet med att kora årets vinnare.

Cordial delar årligen ut, tillsammans med Affärsvärlden och talangnätverket 4Potentials, Business Model Awards. Priserna delas ut under Business Model Summit på Nalen den 28 november. Vilka kammar hem priset som årets affärsmodell och årets affärsmodellutmanare 2018?

/Nomineringsprocessen

Alla nominerade bidrag analyseras av en jury bestående av 20 toppstudenter från Sveriges högst rankade universitet. Alla är medlemmar av talangnätverket 4Potentials. Vinnarna utses av juryn tillsammans med representanter från Cordial, 4Potentials och Affärsvärlden. Allmänna kriterier för de nominerade bidragen:

 • Företag med ursprung i Sverige som har en spännande och annorlunda affärsmodell. Affärsmodellen kan innefatta både ett helt företag/organisation (samtliga storlekar) eller en del av ett företag/organisation (således ej nödvändigtvis en legal struktur)
 • Affärsmodellen har en wow-faktor med kännbar innovationsdimension
 • En affärsmässig bedömning av affärsmodellen bör resultera i investeringsvilja
 • Företaget/affärsmodellen ska uppfylla grundkrav vad gäller etiska riktlinjer och socialt ansvar
 • Företaget/affärsmodellen ska ha genomgått en förändring/utveckling under senaste tiden, gärna under senaste året. Det kan antingen handla om mindre successiva förändringar (som tillsammans innebär ett större skifte) eller en större förändring

Affärsmodellen är företagets unika DNA som beskriver hur konkurrenskraft skapas. Detta genom att koordinera marknads-och kunddimensionen så som kundrelationer, segment, kanaler med förmågan att leverera ett kunderbjudande i världsklass, det vill säga processer, infrastruktur och kompetens.

Business Model Awards

Studentjuryn utses i samarbete med 4Potentials.

/Årets Affärsmodell

Priset årets affärsmodell delas ut till ett företag som utmanar sin bransch och vedertagna logiker på ett framgångsrikt sätt. Det kan handla om en eller flera dimensioner av affärsmodellen. Första vinnaren av priset var Spotify (2011) som då just börjat få fäste för den logik för streamad musik som vi nu ser som självklar. Linas Matkasse som vann 2012 var inte först bland matkassarna på marknaden, men hade då en affärsmodell som utmanade i sättet de levererade där de fysiska matbutikerna spelade en viktig roll i att lagerföra och packa kassarna. Parallellt gör de matkassar i Afrika, ett välgörenhetsprojekt finansierat av den svenska modellen där affärsmodellerna har en tydlig koppling och ömsesidig vinning. 2016 års vinnare Max Hamburgare utmanar alla de traditionella hamburgerkedjorna med sin miljötänkande approach som innebär allt från ett brett vegetariskt sortiment till laddningsstationer för elbilar vid ett flertal av deras restauranger. Förra året prisades Storytel för sin ät så mycket du vill-modell, innehåll på flera språk, god förståelse för kundens behov och en positiv användarupplevelse som medfört ett breddat sätt att ta till sig litteratur.

Kriterier

 • Verksamheten eller organisationen skall ha genomfört någon form av förflyttning eller utveckling av affärsmodellen under det senaste året
 • Affärsmodellen har visat och bevisat sin livskraft på marknaden, till exempel genom lönsamhet eller förmåga att locka till sig betydande investeringar
 • Affärsmodellen har erkänts, offentligt eller av industrin, för framgångsrikt genomförande under det senaste året
 • Affärsmodellen har satt sina spår i branschen i en eller flera dimensioner av affärsmodellen

Tidigare vinnare i Årets affärsmodell

/Årets Affärsmodellutmanare

Årets affärsmodellutmanare utmanar en etablerad bransch eller är med och skapar en helt ny bransch. När Mojang fick priset 2011 visste vi knappt vad Minecraft var, men känslan att det kunde bli stort fanns där. Året efter formligen exploderade spelet och flera svenska spelutvecklare har följt efter det. Förra året vann p-appen Natural Cycles som har moderniserat en i de flesta avseenden gammalmodig bransch. På ett begåvat sätt utnyttjar bolaget kraften i den digitala tekniken och låter användaren återta kontrollen över sin egen kropp genom att dra nytta av stora datamängder och kombinera dessa med maskininlärning.

Kriterier

 • Affärsmodellen förväntas ha en bra etablering på sin marknad
 • Affärsmodellen behöver inte ännu ha bevisat sin livskraft på marknaden
 • Produkten eller tjänsten som är baserat på affärsmodellen har eller har börjat nå ut till kund
 • Affärsmodellen ska ha lanserats, introducerats eller uppmärksammats under det senaste året
 • Affärsmodellen väntas eller har satt sina spår i branschen i en eller flera dimensioner av affärsmodellen

Tidigare vinnare i Årets affärsmodellutmanare

Business Model Awards 2017

BMS-2017-1
BMS-2017-2
BMS-2017-3
BMS-2017-4
BMS-2017-5
BMS-2017-6
BMS-2017-7
BMS-2017-8
BMS-2017-9
BMS-2017-10
BMS-2017-11
BMS-2017-12

Business Model Awards 2016