/Program

11:00 Registrering

Registreringen öppnar

11:30 Gemensam lunch

12:10 Anna-Maria Rosenberg, Cordial och Erik Wahlin, Affärsvärlden hälsar välkommen

12:15 Dagen inleds av Linus Malmberg och Björn-Erik Willoch

Business Model Summit 2017 inleds av dagens moderatorer Linus Malmberg och Björn-Erik Willoch. Linus och Björn-Erik ger dig en övergripande inledning om affärsutveckling med fokus på hållbarhet, lönsamhet och mötet med morgondagens kunder.  De går också igenom affärsmodellen som ett konceptuellt verktyg vilket ger dig ett ramverk som följer dig genom dagen.

Affärsutveckling för att möta morgondagens krav

12:40 Affärsutveckling baserat på den kognitiva förmågan genom AI och automatisering
För att ligga i framkant och utveckla produkter och erbjudanden som kunderna faktiskt vill ha räcker det inte att göra antaganden om deras behov och önskemål utan du måste tillgång till faktisk data om kunden. Genom att utnyttja ny teknik som AI och automatisering kan du ta det ett steg längre och bygga tjänster baserat på hur kundens hjärna fungerar. Lyssna till hur Dreams bygger individanpassade tjänster baserade på faktiskt kundbeteende med utgångspunkt i den kognitiva förmågan.

Johan Ståhle, CPO och Co-Founder, Dreams 

13:00 Utveckla affärsmodellen för att leverera bästa kundupplevelsen
Nya konkurrensförutsättningar, regulatoriska krav och andra omvärldsförändringar skapar även förändrade kundbeteenden. För att möta kundernas nya krav och förväntningar gäller det att snabbt anpassa sig till de nya förutsättningarna. Du behöver både se över din affärsmodell, dina tjänster och hur du kommunicerar med kunden. Preem är ett företag i en bransch som genomgår ett paradigmskifte. Lyssna till hur de med hållbarhet och kundupplevelse i fokus utvecklar sitt erbjudande.

Marie Bark, chef marknad och kommunikation, Preem

13:20 Panelsamtal med talarna om affärsutveckling med kunden i fokus

Hållbara och konkurrenskraftiga affärsmodeller

13:40 Affärsmodeller som skapar både hållbarhet och lönsamhet – Elsa Bernadotte, Karma
Morgondagens medvetna konsumenter kräver inte bara produkter och tjänster i världsklass utan konsumtionen måste också ske på ett hållbart sätt. Att göra något gott för världen samtidigt som man skapar lönsamhet är inte alltid en enkel ekvation att lyckas med. Ett av dagens stora miljöproblem i västvärlden är matsvinnet. Startupen Karma har lyckats hitta ett sätt att med hjälp av ny teknik erbjuda mat till ett lägre pris och samtidigt minska matsvinnet. Lyssna till hur Karma har lyckats ta fram en affärsmodell med fokus på både hållbarhet och lönsamhet.

På scen: Elsa Bernadotte, COO & Co-Founder, Karma

14:00 Framtidssäkrad affärsmodell genom lyckad transformation – Nicklas Tibblin, Atlas Copco
Digitaliseringen skapar nya spelregler och många industriföretag måste se över sin affärsmodell för att överleva. Att gå från att sälja hårdvara eller en fysisk produkt till högt pris till att skapa värde för kunden genom mjukvarufunktioner är den väg Atlas Copco Industrial Technique har valt att gå. Lyssna till erfarenheter kring hur man stegvis valt att transformera affärsmodellen, hur uppstickar-aktörer som utmanar de traditionella företagen kan blir en drivkraft till ökad förändringstakt och hur man får med sig både personal och kunder på förändringsresa.

På scen: Nicklas Tibblin, Vice President Marketing, Atlas Copco Industrial Technique

14:20 Panelsamtal med talarna om hållbarbet och lönsamhet

14:40 Eftermiddagskaffe

15:10 Business Model Awards 2017

Varje år delar Cordial tillsammans med rekryterings- och nätverksorganisationen Nova och tidningen Affärsvärlden ut priset Business Model Awards i två kategorier – årets svenska affärsmodellutmanare och årets svenska affärsmodell. Juryn består av ett 20-tal utvalda toppstudenter från några av Sveriges högst rankade universitet och högskolor – samtliga medlemmar i Sveriges topptalangnätverk Nova 100. Läs mer →

Lyssna till vinnarna av Business Model Awards 2017
Vinnarna av Business Model Awards inspirerar och berättar om sina affärsmodeller och vad som gör dessa unika och framgångsrika!

15:50 Att utveckla nya affärsmodeller och skapa förutsättningar för innovation
För att skapa goda förutsättningar för innovation och möjligheter att testa nya affärsmodeller krävs att både struktur och kultur stödjer detta. Men det kan vara svårt att skapa förändring inom ramen för befintliga processer. Hur förändrar du det som sitter i väggarna och ökar benägenheten till förändring? Hur skapar du ett klimat som främjar innovation och tar tillvara idéer och entreprenörskap som finns inom organisationen? Lyssna till hur Ericsson jobbar strukturerat med affärsmodellutveckling och intraprenörskap

Mats O Pettersson, affärsmodellevangelist, Ericsson

16:15 Att övervinna rädslan för förändring och transformation – Panel 

Ett av de största hindren för att utveckla nya affärsmodeller är motstånd och ovilja att förändras. För att undvika att bli omsprungen av mer snabbfotade konkurrenter och uppstickarföretag behöver du skapa en företagskultur som är öppen för förändring och innovation. Hur ökar du förståelsen i hela organisationen om digitaliseringens påverkan och de konsekvenser det får för er affär? Hur övervinna rädslan för att testa nya affärsmodeller? Vad är alternativet om man inte vågar?

På scen:
Johan Hemminger, co-founder, Dreams

Johan Svensson, affärsutvecklingschef, LRF Media
Anna Gullstrand, grundare, Studio How
Mats O Pettersson, affärsmodellevangelist, Ericsson

16:55 Dagen avslutas av Linus Malmberg och Björn-Erik Willoch

Cordial reserverar sig för programändringar