På scenen står

Johan Ståhle är en av grundarna till Dreams som förenklar sparande och automatiserar investerande. Dreams är idag ett av de ledande fintech-

bolagen inom inlåning med över 90 000 användare i Sverige och Norge. Johan har tidigare grundat den prisade digitala byrån BBH Stockholm.

Elsa Bernadotte är medgrundare och COO på maträddarappen Karma som på mindre än ett år har lyckats bli en viktig aktör inom mat- och livsmedelsindustrin då de har skapat ett enkelt och innovativt sätt att minimera matavfall genom en digital lösning, med målet att bekämpa ett stort globalt miljöproblem. Läs en talarintervju med Elsa

Johan Hemminger was CEO and co-founder of Monterosa, a world leading mobile agency. Johan started his career within the gaming industry. At Dreams Johan is responsible for growth, expansion and customer relations. He holds a MSc in Business and Economics from Lund University.

Nicklas Tibblin har jobbat på Atlas Copco i 16 år med projekt och produktledning i säljbolag och på huvudkontoret. Han är idag Vice President Marketing Motor Vehicle Industry Division där han är globalt ansvarig för att säkerställa att de har rätt produktportfölj och affärsmodeller.

Johan Svensson är Digital affärsstrateg, föreläsare och driver contentplattformen ExploreCurate.com som delar digitalainsikter och hjälper dig i din professionella roll. Sedan 1 februari i år jobbar Johan som Affärsutvecklingschef på LRF Media. 

Anna Gullstrand är grundare av Studio How som arbetar med att designa och facilitera lärandeerfarenheter som frigör hela potentialen hos team och individer. Hon har arbetat som digital strateg och ledande positioner på digitala byråer i Sverige, Ryssland och Finland. Läs en talarintervju med Anna 

Maria Bark är chef för Marknad och Kommunikation på Preem och har haft ledande befattningar de senaste 25 åren inom marknadsföring, varumärkesutveckling, kortverksamhet, koncept och FMCG. Nu senast har hon även ansvar för kundservice och reklamationer. 

Mats Petterson är affärsmodellsevangelist på Ericsson och ansvarar för affärsmodells- och kommersiellutveckling vid koncernfunktionen Sales. Han har över 20 års erfarenhet av försäljning och affärsutveckling i olika delar av världen med tyngdpunkt på Asien. 

Björn-Erik Willoch är Senior Advisor på Cordial. Han har över 25 års erfarenhet inom ledning och styrning i både svenska och internationella företag. Björn-Erik är moderator under dagen.

Linus Malmberg är VD och en av grundarna av Cordial. Linus har mer än 15 års erfarenhet från ledande positioner i stora förändringsprogram med svenska och internationella kunder. Linus är moderator under dagen.