På scenen står

Björn-Erik Willoch är Senior Advisor på Cordial. Han har över 25 års erfarenhet inom ledning och styrning i både svenska och internationella företag. Björn-Erik är moderator under dagen.

Linus Malmberg är VD och en av grundarna av Cordial. Linus har mer än 15 års erfarenhet från ledande positioner i stora förändringsprogram med svenska och internationella kunder. Linus är moderator under dagen.